2015-2016 -cı TƏDRİS İLİ MAGİSTRATURA

SƏVİYYƏSİ ÜZRƏ QƏBUL İXTİSASLARI

 • İbtidai Sinifdə Tədrisin Metodika və Metodologiyası
 • Azərbaycan Ədəbiyyatı
 • Azərbaycan Dili
 • Ədəbiyyatşünaslıq (türk ədəbiyyatı üzrə)
 • Ədəbiyyatşünaslıq (Böyük Britaniya və ABŞ ədəbiyyatı üzrə)
 • Ədəbiyyatşünaslıq (Ərəb ədəbiyyatı üzrə)
 • Tərcümə (ingilis dili)
 • Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər
 • Beynəlxalq münasibətlər və diplomatiya
 • Maliyyə Mencmenti
 • İstehsalat və Xidmət Sahələrinin İqtisadiyyatı və İdarəedilməsi (sənaye üzrə)
 • Biznesin Təşkili və İdarəedilməsi
 • İstilik Fizikası və Molekulyar Fizika
 • Kompyuter Mühəndisliyi
 • MBA - Biznesin Təşkili və İdarəedilməsi
 • MBA - İdarəetmədə İnformasiya Sistemləri
 • Əsas üzvi sintezin kimyası və texnologiyası
 • Hesablama Riyaziyyatı