2013 - 2014 -cü TƏDRİS İLİ MAGİSTRATURA

SƏVİYYƏSİ ÜZRƏ QƏBUL İXTİSASLARI

 • İbtidai Sinifdə Tədrisin Metodika və Metodologiyası
 • Azərbaycan Ədəbiyyatı
 • Azərbaycan Dili
 • Ədəbiyyatşünaslıq (türk dilli ölkələr üzrə)
 • Ədəbiyyatşünaslıq (ingilis dili - Böyük Britaniya və ABŞ üzrə)
 • Dilşünaslıq (ərəb dili üzrə)
 • Tərcümə (ingilis dili)
 • Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər
 • Maliyyə Mencmenti
 • İstehsalat və Xidmət Sahələrinin İqtisadiyyatı və İdarəedilməsi (sənaye üzrə)
 • Biznesin Təşkili və İdarəedilməsi
 • Dövlət Strukturlarında Menecment
 • Diferensial Tənliklər
 • İstilik Fizikası və Molekulyar Fizika
 • Kompyuter Mühəndisliyi
 • MBA - Biznesin Təşkili və İdarəedilməsi
 • MBA - İdarəetmədə İnformasiya Sistemləri
 • Ətraf Mühitin Mühafizəsi və Təbii Ehtiyatlardan Səmərəli İstifadə olunması
 • Menecment (Miqrasiya xidmətinin təşkili)
 • Hesablama Riyaziyyatı